Nieuws

Honderden vissen in nood

  • Vanochtend vroeg kreeg onze centralist een melding van de Gemeente Zwolle en bewoners dat er in de vijver de Dobbe aan de Rijnlaan in Zwolle een paar dode vissen in het water lagen. Onze centralist heeft een van onze Dierenambulances ter plaatse gestuurd om een kijkje te nemen en eventueel de vissen te ruimen.
  • Lees verder»

4 juli Dierenwelzijnsmarkt Zwolle

  • Op de Dierenwelzijnsmarkt is van alles te zien, te doen en te leren over dieren. Zo is er een dierenfotograaf en een dieren- en hondengedragsdeskundige. Ook de Dierenambulance Zwolle is aanwezig met een ambulance om daar een kijkje in te nemen.
  • Lees verder»

Overleden zwaan vast met tyrap aan moederzwaan

  • Woensdagavond werd onze Dierenambulance opgeroepen voor twee zwanen die vast aan elkaar aan de Blankenastraat in Zwolle (Stadshagen). Een overleden jonge zwaan zat vast aan de moederzwaan. Hoe de overleden zwaan vast zat was vanaf de kant niet te zien voor de melder en onze ambulancechauffeur.
  • Lees verder»

Ketenpartners tekenen intentieovereenkomst

2009-11-19

Vorig jaar september heeft de gemeenteraad de Notitie Dierenwelzijnsbeleid vastgesteld. Naar aanleiding van dit beleid streeft de gemeente na dat de ketenpartners: Dierenambulance Zwolle, Zwols Dierenasiel, Dierenbescherming beter gaan samenwerken op het gebied van dierenwelzijn in Zwolle.

Donderdagochtend hebben de ketenpartners daarom een intentieovereenkomst getekend. Daarbij hebben de partners de volgende gezamenlijke doelstelling:

“Ons gezamenlijk doel is het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit in de keten van dierennoodhulp conform de vastgestelde Notitie Dierenwelzijnsbeleid gemeente Zwolle. Hiertoe streven wij na om in 2010 concrete afspraken inzake taken en verantwoordelijkheden schriftelijk te hebben vastgelegd. Voorts willen wij goede samenwerking bevorderen door op een professionele en correcte manier met elkaar om te gaan, elkaar positief te bejegenen, te informeren en te betrekken bij ontwikkelingen ten aanzien van dierenwelzijn in de gemeente Zwolle.”

In de komende tijden zullen wij samen met de andere partijen concrete afspraken gaan maken over taken, verantwoordelijkheden en verbetering van de samenwerking in het kader van dierenwelzijn in de Gemeente Zwolle.

Naast het feit dat een intentieovereenkomst is getekend heeft de Gemeente Zwolle vandaag een webpagina gelanceerd voor dierenwelzijn, waar diverse onderwerpen worden besproken.


Ondertekening Intentieverklaring
foto: Harry ten Klooster

 
Stichting Dierenambulance Zwolle | Scheppinckmate 60 | 8014 JN ZWOLLE | tel: 06-25120505
© Rootz*