WIE ZIJN WIJ?

Stichting Dierenambulance is opgericht op 1 januari 1994.
Samen met een groep enthousiaste vrijwilligers staat de Stichting Dierenambulance klaar voor zieke en/of gewonde dieren. Wij proberen iedereen die een melding maakt van een dier zo goed mogelijk te helpen, dit binnen de wet en de gemaakte afspraken met gemeenten, asielen en overige organisaties.

Stichting Dierenambulance is een vrijwilligersorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar is. Onze organisatie is aangesloten bij de Federatie Dierenambulance Nederland (FDN) en is geen onderdeel van de dierenbescherming. Wij zijn een erkende dierenambulance die voldoet aan de eisen/richtlijnen van de FDN. Stichting Dierenambulance is een stichting, zonder winstoogmerk, met een bestuur, die gedragen wordt door uitsluitend vrijwilligers.

Stichting Dierenambulance werkt onder andere samen met dierenartspraktijken in en buiten Zwolle, Stichting Vogel- en Egelasiel Kampen, Stichting Zwols Dierenasiel, Stichting AMIVEDI, diverse opvangadressen, dierenbescherming, gemeenten en overige hulpinstanties.

Wat is onze doelstelling?
De stichting heeft ten doel:

  1. Het voeren en redden van zieke en/of gewonde dieren en zo nodig eerste hulp verlenen.
  2. Vervoeren van zwerfdieren en verwaarloosde dieren.
  3. Vervoeren van uitheemse dieren naar de daarvoor bestemde opvang.
  4. Vervoeren van destructiedieren naar de gemeentelijke diensten.
  5. Ophalen van dode dieren langs de weg.
  6. Het verzorgen van de begrafenis of crematie van dieren en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Heeft u vragen over onze organisatie neem dan contact met ons op via de email: info@dierenambulancezwolle.nl