Tarieven

Tarieven per 1 januari 2019

Onderstaande prijzen gelden alleen als u ons inschakelt voor een eigen huisdier. Hulp aan zwerfdieren en dieren uit de vrije natuur worden betaald uit bijdrages van donateurs, sponsoren, bedrijven en de Gemeente Zwolle. Wij zullen u niet vragen hiervoor te betalen. U bent altijd vrij om een gift te geven of om donateur te worden van onze stichting. Een gift is altijd van harte welkom.

                                                                                                                                    Prijs                             Donateursprijs
Vaste prijs per rit in gemeente Zwolle                                                                             EUR 25,00*                    EUR  15,00*

Bij overlijden van een huisdier
Gekoeld bewaren overleden huisdier in afwachting van beslissing
bestemming, per dag                                                                                                      EUR    2,50                    EUR   2,50

Donateurschap
Donateurschap per jaar                                                                                                   EUR 50,00

*Voor ritten bijvoorbeeld naar Dierenkliniek Hattem, Dierenkliniek Wolff, Dierenarts-Specialisten De Kompaan, De Tweede Lijn of De Uithof in Utrecht hanteren wij andere ritprijzen. Heeft u vervoer nodig naar een van de hier voorgenoemde klinieken, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 06 251 20 505 (keuze 1).