ANBI

De Stichting Dierenambulance is een Algemeen Nut Beoogende Instelling.

Statutaire naam:                                 Stichting Dierenambulance
RSIN/Fiscaalnummer:                         80.82.06.291
ANBI-status:                                       Ja

Contactgegevens
Postadres                                           Scheppinckmate 60
8014 JN ZWOLLE
Telefoonummer                                    06-25120505
Internetsite                                          www.dierenambulancezwolle.nl
E-mail                                                 info@dierenambulancezwolle.nl
pr@dierenambulancezwolle.nl

Beloningsbeleid
De Stichting Dierenambulance werkt enkel en uitsluitend met vrijwilligers. Alle donaties en gelden die binnenkomen worden gebruikt voor de uitvoering van het werk en de opvang van dieren.

Hoofdlijnen beleidsplan
Stichting Dierenambulance is opgericht op 1 januari 1994 en is sindsdien een vrijwilligersorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is. De Stichting Dierenambulance  is een  onafhankelijk zelfstandig werkende stichting die geen onderdeel is van een andere organisatie.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
Het voeren en redden van zieke en/of gewonde dieren en zo nodig eerste hulp verlenen.
Vervoeren van zwerfdieren en verwaarloosde dieren.
Vervoeren van uitheemse dieren naar de daarvoor bestemde opvang.
Vervoeren van destructiedieren naar de gemeentelijke diensten.
Ophalen van dode dieren langs de weg.
Het verzorgen van de begrafenis of crematie van dieren en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur
Stichting Dierenambulance heeft als rechtspersoon een stichting en bestaat uit drie bestuursleden:
Voorzitter                   F.E.A. de Vries
Secretaris                   B.J.H.W.J. Kusters
Bestuurslid                 R. Wit
Het bestuur wordt bijgestaan door de heren E. Mulder ( PR/Sponsoring/Communicatie) en M. Wessels (adviseur/woordvoerder).

Vrijwilligers
De Stichting Dierenambulance heeft 12 enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Er zijn verschillende diensten waarvoor de vrijwilligers volgens een maandrooster worden ingeroosterd. Hierdoor is de dierenambulance 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar en inzetbaar. Dit zorgt ervoor dat elke dag uitgereden kan worden voor dieren in nood, maar ook voor gevonden (huis)dieren of voor dieren die met hun eigenaar naar een dierenarts, trimsalon of pension moeten.

Ambulances
De Stichting Dierenambulance beschikt over twee ambulances, waarvan een in bruikleen. Alle twee de ambulances zijn volledig uitgerust om gewonde, maar ook dieren in nood te kunnen helpen.

Samenwerking
De Stichting Dierenambulance werkt samen met diverse organisaties op het gebied van dierenwelzijn, maar werkt ook samen met diverse hulpdiensten, zoals:
– Diverse dierenartspraktijken binnen en buiten de gemeente Zwolle
– Stichting Vogel- en Egelopvang Kampen en diverse opvangcentra
– Stichting Zwols Dierenasiel
– Stichting AMIVEDI
– Dierenpolitie
– Stichting Blijf van mijn Dier (IFAW)
– Dierenbescherming
– Politie, Brandweer en ROVA
– Dierenambulances in omliggende regio’s

Jaarcijfers

2016

STEUN ONS!

Naast de inzet van onze vrijwilligers kan de Stichting Dierenambulance niet bestaan zonder donateurs. Eerste hulp, de 1e lijnsopvang, materialen en het laten rijden van onze ambulances kosten nu eenmaal geld.

DONEER

ONZE SPONSORS

Om de werkzaamheden van de Stichting Dierenambulance goed uit te kunnen voeren is vrijwel constant geld en goederen nodig. Daarom komen wij graag in contact met bedrijven die ons willen helpen. Het bedrijfsleven kan sponsoren in de vorm van een financiële gift of in natura. In overleg met een sponsor zoeken wij graag naar een passende tegenprestatie.

Ook sponsor worden?