Nieuws

Machinist geeft gewonde zwaan lift naar dierenambulance

  • Zondagmiddag werd onze meldkamer gebeld door een machinist van de NS. Op het traject (Enschede/ Zwolle) kwam hij tijdens zijn rit een jonge zwaan tegen. Het dier lag op het spoor en heeft waarschijnlijk een aanrijding gehad met een treinstel.
  • Lees verder»

Dierendag in teken van Dierenwelzijnsmarkt

  • Woensdag 4 oktober is het Werelddierendag. Deze dag vindt er van 14.00 tot 18.00 uur op het Grote Kerkplein een Dierenwelzijnsmarkt plaats. Wethouder Michiel van Willigen opent de markt om 14.00 uur.
  • Lees verder»

Collecte Dierenbescherming NIET voor Dierenambulance Zwolle

  • Vanaf 2 t/m 8 oktober start de jaarlijkse collecteweek van de Dierenbescherming. Ook in Zwolle zal gecollecteerd worden voor de Dierenbescherming. Als u een donatie geeft aan de collectant is dat alleen voor de Dierenbescherming en NIET voor de Dierenambulance Zwolle
  • Lees verder»

Ketenpartners tekenen intentieovereenkomst

2009-11-19

Vorig jaar september heeft de gemeenteraad de Notitie Dierenwelzijnsbeleid vastgesteld. Naar aanleiding van dit beleid streeft de gemeente na dat de ketenpartners: Dierenambulance Zwolle, Zwols Dierenasiel, Dierenbescherming beter gaan samenwerken op het gebied van dierenwelzijn in Zwolle.

Donderdagochtend hebben de ketenpartners daarom een intentieovereenkomst getekend. Daarbij hebben de partners de volgende gezamenlijke doelstelling:

“Ons gezamenlijk doel is het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit in de keten van dierennoodhulp conform de vastgestelde Notitie Dierenwelzijnsbeleid gemeente Zwolle. Hiertoe streven wij na om in 2010 concrete afspraken inzake taken en verantwoordelijkheden schriftelijk te hebben vastgelegd. Voorts willen wij goede samenwerking bevorderen door op een professionele en correcte manier met elkaar om te gaan, elkaar positief te bejegenen, te informeren en te betrekken bij ontwikkelingen ten aanzien van dierenwelzijn in de gemeente Zwolle.”

In de komende tijden zullen wij samen met de andere partijen concrete afspraken gaan maken over taken, verantwoordelijkheden en verbetering van de samenwerking in het kader van dierenwelzijn in de Gemeente Zwolle.

Naast het feit dat een intentieovereenkomst is getekend heeft de Gemeente Zwolle vandaag een webpagina gelanceerd voor dierenwelzijn, waar diverse onderwerpen worden besproken.


Ondertekening Intentieverklaring
foto: Harry ten Klooster

 
Stichting Dierenambulance Zwolle | Scheppinckmate 60 | 8014 JN ZWOLLE | tel: 06-25120505
© Mediac