Nieuws

Verzwakte reiger gegrepen door hond

  • Zondagavond is deze blauwe reiger opgehaald aan de Pennegoorpad in Zwolle (AA- landen).Door waarschijnlijk de kou is het dier verzwakt geraakt en gegrepen door een hond. Een omstander heeft contact gezocht met onze meldkamer wat zij het beste kon doen.
  • Lees verder»

Uil blijft vasthangen aan verkeersbord

  • Vrijdagavond is deze mooie Ransuil bevrijd van een verkeersbord. Het dier zat vast met zijn nagel aan het bord.
  • Lees verder»

Onverwachts bezoek

  • In het kader van de complimentendag kwam Stichting Dierenlot onverwachts lanngs met een verrassing voor onze Dierenambulance.
  • Lees verder»

Ketenpartners tekenen intentieovereenkomst

2009-11-19

Vorig jaar september heeft de gemeenteraad de Notitie Dierenwelzijnsbeleid vastgesteld. Naar aanleiding van dit beleid streeft de gemeente na dat de ketenpartners: Dierenambulance Zwolle, Zwols Dierenasiel, Dierenbescherming beter gaan samenwerken op het gebied van dierenwelzijn in Zwolle.

Donderdagochtend hebben de ketenpartners daarom een intentieovereenkomst getekend. Daarbij hebben de partners de volgende gezamenlijke doelstelling:

“Ons gezamenlijk doel is het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit in de keten van dierennoodhulp conform de vastgestelde Notitie Dierenwelzijnsbeleid gemeente Zwolle. Hiertoe streven wij na om in 2010 concrete afspraken inzake taken en verantwoordelijkheden schriftelijk te hebben vastgelegd. Voorts willen wij goede samenwerking bevorderen door op een professionele en correcte manier met elkaar om te gaan, elkaar positief te bejegenen, te informeren en te betrekken bij ontwikkelingen ten aanzien van dierenwelzijn in de gemeente Zwolle.”

In de komende tijden zullen wij samen met de andere partijen concrete afspraken gaan maken over taken, verantwoordelijkheden en verbetering van de samenwerking in het kader van dierenwelzijn in de Gemeente Zwolle.

Naast het feit dat een intentieovereenkomst is getekend heeft de Gemeente Zwolle vandaag een webpagina gelanceerd voor dierenwelzijn, waar diverse onderwerpen worden besproken.


Ondertekening Intentieverklaring
foto: Harry ten Klooster

 
Stichting Dierenambulance Zwolle | Scheppinckmate 60 | 8014 JN ZWOLLE | tel: 06-25120505
© Mediac